Υποχρεωτικά εξωδικαστικά οι ασφαλιστικές διαφορές στο αυτοκίνητο

Στη διαδικασία της εξωδικαστικής επίλυσης παραπέμπονται πλέον σύμφωνα με το Νόμο 4512/2018 οι διαφορές σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.
Στόχος της νέας νομοθεσίας είναι να αποσυμφορηθεί το ελληνικό δικαστικό σύστημα και να καταστεί εφικτό να υπάρξει συμβιβασμός σε υποθέσεις που θα έκαναν χρόνια να επιλυθούν μέσα στις δικαστικές αίθουσες.
Ο νέος νόμος ψηφίστηκε το Γενάρη και έχει επιπτώσεις και στην ασφαλιστική αγορά καθώς έρχεται να ρυθμίσει και τις ασφαλιστικές διαφορές. Όπως ορίζεται πλέον ο δικαστής μπορεί να παραπέμπει με βάση την κρίση του τα εμπλεκόμενα μέρη σε μία υπόθεση στην διαδικασία της διαμεσολάβησης.
Στις διαφορές που υποχρεωτικά υπάγονται στη διαδικασία της διαμεσολάβησης εντάσσονται οι διαφορές που αφορούν απαιτήσεις αποζημίωσης οποιασδήποτε μορφής για ζημίες από αυτοκίνητο, ανάμεσα:
– στους δικαιούχους ή τους διαδόχους τους και εκείνους που έχουν υποχρέωση για αποζημίωση ή τους διαδόχους τους
– σε απαιτήσεις από σύμβαση ασφάλισης αυτοκινήτου, ανάμεσα στις ασφαλιστικές εταιρείες και τους ασφαλισμένους ή τους διαδόχους τους
Η εξαίρεση που προβλέπεται από το νόμο είναι μόνο αν από το ζημιογόνο συμβάν επήλθε θάνατος ή σωματική βλάβη.
Διαβάστε περισσότερα

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.