Τι διεκδικώ;

Παρότι το τροχαία συμβάντα ειδικά στην χώρα μας είναι πάρα πολύ συχνά, ελάχιστοι γνωρίζουν, σε όλο τους το εύρος, τα δικαιώματα αποζημίωσης που έχουν για τις υλικές και σωματικές βλάβες που έχουν υποστεί.
Το αποτέλεσμα είναι ότι οι περισσότεροι που εμπλέκονται σε τροχαία, είτε αποζημιώνονται ελάχιστα, είτε πάντως περιορισμένα σε σχέση με τα δικαιώματα που διαθέτουν.
Σύνηθες επίσης είναι το εξής: Να υποτιμάμε εμείς οι ίδιοι τις υλικές ζημιές και τις σωματικές βλάβες που έχουμε υποστεί και να αγνοούμε ότι χρήζουν αξιοπρεπούς αποζημίωσης.
Παρακάτω θα εκθέσουμε τις κατηγορίες ανθρώπων που δικαιούνται αποζημίωσης λόγω της εμπλοκής τους σε τροχαίο συμβάν, αλλά και τα διάφορα κονδύλια που μπορούν να διεκδικήσουν.
Δείτε αναλυτικά τα κονδύλια που μπορείτε να διεκδικήσετε. Είναι πιθανό να εκπλαγείτε με τις δυνατότητες αποζημίωσής σας.

Δείτε αναλυτικά τί μπορείτε να διεκδικήσετε.