Η αμοιβή του δικηγόρου

Στις υποθέσεις τροχαίων ατυχημάτων επιτρέπεται συμφωνία μεταξύ εντολέα και δικηγόρου περί αμοιβής του δικηγόρου είτε με εφάπαξ αμοιβή είτε με την εκχώρηση ή μεταβίβαση μέρους των επιδικασθέντων (σε περίπτωση δικαστικού αγώνα) ή των συμφωνηθέντων (σε περίπτωση εξώδικου συμβιβασμού). Στη δεύτερη περίπτωση η συμφωνία για την αμοιβή του δικηγόρου επιτρέπεται να ανέρχεται σε ποσοστό έως 20% του αντικειμένου της δίκης ή του εξώδικου συμβιβασμού. Στην πράξη αυτό συνεπάγεται ότι υποθέσεις τροχαίων ατυχημάτων είναι δυνατό να διεκπεραιωθούν και να λάβει κανείς αποζημίωση χωρίς καμία προκαταβολή.
Για να συζητήσουμε την αμοιβή μας για την υπόθεσή σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.