Οι υπηρεσίες μας

Δύο είναι οι προτεραιότητές μας σε σχέση με την αποζημίωσή σας: Η εξάντληση των αξιώσεών σας, με σκοπό να αποζημιωθείτε με το μεγαλύτερο δυνατό ποσό. Κι η όσο το δυνατόν συντόμευση της διαδικασίας, αποφεύγοντας κάθε χρονοτριβή.
Απ’ τη στιγμή που θα αναλάβουμε την υπόθεσή σας, θα προετοιμαστούμε μεθοδικά (κατάθεση στην Τροχαία, ενημέρωση για την πορεία της Δικογραφίας, ανάλυση των συνθηκών του ατυχήματος με συνέντευξη, φωτογραφίες και σχεδιάγραμμα, συνεργασία με το συνεργείο επισκευής, τους θεράποντες ιατρούς κτλ), ώστε να συνταχθεί άρτια η αγωγή (άμεση σύνταξη και κατάθεση αγωγής, συστηματική συλλογή αποδεικτικών στοιχείων και συνεχή επικοινωνία για ενδεχόμενο επωφελή εξωδικαστικό συμβιβασμό) και να είναι πλήρης η παράσταση στο Δικαστήριο (παράσταση ακόμη κι από δύο Δικηγόρους με προτάσεις και προσθήκη-αντίκρουση). Επιμένουμε στη συνεχή ενημέρωσή σας σε κάθε στάδιο της διαδικασίας.
Με άλλα λόγια αναλαμβάνουμε γενικά τη διεκπεραίωση της υπόθεσής σας, έως ότου αποζημιωθείτε, είτε εξωδικαστικά είτε κατόπιν δικαστικής απόφασης.

Δείτε αναλυτικά τις υπηρεσίες που προσφέρουμε.