Εκδίκαση

– Εκδίκαση της υπόθεσης στο ακροατήριο. Έγκαιρη προετοιμασία, κατάθεση δικογράφου προτάσεων και φακέλου με σχετικά έγγραφα.
– Παράσταση, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε υπόθεσης, ακόμη κι από δύο (2) δικηγόρους.
Σύνταξη εκτενούς δικογράφου Προσθήκης-Αντίκρουσης, μέσα στο τριήμερο της εκδίκασης της υπόθεσης στο ακροατήριο, ώστε να αντικρουστούν άρτια οι όποιοι επί τω ακροατηρίω ισχυρισμοί των αντιδίκων.
– Άμεση εκτέλεση της εκδιδοθησόμενης αποφάσεως του Δικαστηρίου.
– Σύνταξη και κατάθεση έφεσης, εκδίκαση της υπόθεσης στο Δικαστήριο που κρίνει σε δεύτερο (2ο) βαθμό, καθώς και λήψη κι εκτέλεση της τελεσίδικης απόφασης, σε περίπτωση που οι αντίδικοι εφεσιβάλλουν ή σε περίπτωση που θέλετε εσείς να εφεσιβάλλετε την πρωτόδικη απόφαση.
Aναλαμβάνουμε γενικά τη διεκπεραίωση της υπόθεσής σας, έως ότου αποζημιωθείτε, είτε εξωδικαστικά είτε κατόπιν δικαστικής απόφασης.

 

Διαβάστε για τη δικηγορική αμοιβή στις υποθέσεις τροχαίων ατυχημάτων.