Προετοιμασία

– Καθοδήγηση εν όψει της κατάθεσής σας στην Τροχαία. Η κατάθεση στην Τροχαία είναι ένα κρίσιμο στάδιο για την αποζημίωσή σας. Παραλείψεις ή κακές διατυπώσεις στην κατάθεσή σας μπορεί να επιδράσουν αρνητικά στην πλήρη δικαίωσή σας, καθώς οι αντίδικοι μπορεί να τις εκμεταλλευτούν, προκειμένου να αμφισβητήσουν την υπαιτιότητά τους ή να ισχυριστούν ότι είστε συνυπαίτιος του ατυχήματος.

– Ενημέρωση για την πορεία της Δικογραφίας κι έγκαιρη παραλαβή της.

– Συνέντευξη είτε στα γραφεία μας, είτε στην οικία σας, είτε ακόμη και στον χώρο που νοσηλευόσαστε, προκειμένου να διευκρινιστούν οι ιδιαίτερες συνθήκες του τροχαίου συμβάντος. Είναι σκόπιμο η συνέντευξη να προηγείται της κατάθεσής σας στην Τροχαία.

– Ανάλυση των συνθηκών του τροχαίου ατυχήματος. Λήψη φωτογραφιών (για παράδειγμα από τον τόπο του συμβάντος) και κατασκευή σχεδιαγράμματος. Λοιπές ενέργειες προκειμένου να θεμελιωθεί το ανυπαίτιο της εμπλοκής σας στο Τροχαίο Συμβάν.
– Συνεργασία με το συνεργείο που έχει αναλάβει να επισκευάσει το όχημά σας, καθώς και με τον πραγματογνώμονα που έχει αναλάβει να συντάξει εκτίμηση των υλικών ζημιών που έχει υποστεί το όχημά σας.
– Συνεργασία με τους θεράποντες ιατρούς σας για τη σύνταξη ιατρικών γνωματεύσεων που να βεβαιώνουν τον τραυματισμό σας και τις συνέπειές του σε όλη τους την έκταση, αλλά και για την πρόβλεψη και καταγραφής τυχόν μελλοντικών βλαβών ή αναπηριών.