Αγωγή

– Άμεση Σύνταξη της αγωγής σας χωρίς χρονοτριβές, ώστε να είναι όσο το δυνατόν γρηγορότερη η αποζημίωσή Σας. Σύνταξη του αγωγικού δικογράφου με τρόπο άρτιο, ώστε να εξαντλεί τις δυνατότητές σας για αποζημίωση. Άμεση πρόσβαση στο δικόγραφο πριν την κατάθεσή του.
– Άμεση Κατάθεση της αγωγής. Προηγούμενη συννενόηση μαζί σας, ώστε η συζήτηση της υπόθεσης στο Δικαστήριο να προσδιοριστεί σε ημερομηνία που να μπορείτε (αν θέλετε) να παραβρεθείτε, τόσο εσείς όσο και κάποιος μάρτυράς σας.
– Επιμέλεια του φακέλου και συλλογή περαιτέρω αποδεικτικών στοιχείων σχετικών με την υπαιτιότητα των αντιδίκων κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την κατάθεση της αγωγής έως τη συζήτηση της υπόθεσης στο Δικαστήριο.
– Επικοινωνία με τους αντιδίκους για την πιθανότητα επωφελούς εξώδικου συμβιβασμού κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την κατάθεση της αγωγής έως τη συζήτηση της υπόθεσης στο Δικαστήριο. Είναι πιθανό οι αντίδικοι (π.χ. η ασφαλιστική εταιρεία) να προσφέρουν ένα σημαντικό χρηματικό ποσό, προκειμένου η υπόθεση να «κλείσει» και να μην οδηγηθεί στο Δικαστήριο. Ο εξώδικος συμβιβασμός, όταν περιλαμβάνει ικανοποιητική αποζημίωση, έχει το επιπλέον προσόν της άμεσης καταβολής.