Καταγγελία μετόχου ασφαλιστικής για εικονικά ατυχήματα

Μέτοχος ασφαλιστικής εταιρείας κατήγγειλε στην Αστυνομία ότι οχήματα της εταιρείας του ενέχονται σε εικονικά και ανύπαρκτα ατυχήματα παραθέτοντας και συγκεκριμένα στοιχεία στην Αστυνομία προκειμένου να τεκμηριώσει την θέση του ότι κάποιοι μέσα στην εταιρεία έκλεβαν στην ουσία την ασφαλιστική εταιρεία. Ο συγκεκριμένος μέτοχος έχει ήδη παραδώσει τα στοιχεία αυτά όχι μόνο στην Αστυνομία αλλά και στο χρηματιστήριο αφού η συγκεκριμένη εταιρεία είναι δημόσια, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Κύπρου.
Σύμφωνα με τις σοβαρές καταγγελίες του μετόχου της εταιρείας, οχήματα ιδιοκτησίας της συγκεκριμένης ασφαλιστικής εταιρείας έχουν υποστεί κατά καιρούς κατά παράξενο τρόπο ατυχήματα ίδιας κάλυψης ή κακόβουλης ζημιάς. Σύμφωνα πάντα με την καταγγελία που έγινε, πρόσωπα που χρησιμοποιούν τα οχήματα αυτά τα τελευταία δέκα χρόνια και για τα οποία υπήρξαν απαιτήσεις για ζημιές από ατυχήματα έχουν αναφέρει ότι ουδέποτε ενεπλάκησαν σε οποιοδήποτε ατύχημα.
Πηγή insurancedaily.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.