Δεν αποτελεί κριτήριο για την κάλυψη σε ασφάλιση αστικής ευθύνης ο σβησμένος κινητήρας

Το αυτοκίνητο παραμένει “μέσο μεταφοράς” ακόμα και όταν ο οδηγός είναι μέσα με σβησμένο τον κινητήρα απεφάνθη Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Το γεγονός ότι το όχημα είναι “εν στάσει” ή ότι ο κινητήρας του είναι ή όχι σε λειτουργία κατά τον χρόνο επελεύσεως του ατυχήματος δεν αποκλείει, αυτό καθαυτό, ότι η χρήση του οχήματος αυτού κατά τον χρόνο αυτόν μπορεί να εμπίπτει στη λειτουργία του ως μέσου μεταφοράς.
Διαβάστε περισσότερα

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.