Αναρτήθηκαν τα τέλη κυκλοφορίας 2018 και πρέπει να πληρωθούν μέχρι τέλος του έτους

Η εκτύπωση για την πληρωμή θα γίνεται μέσω του Taxisnet, χωρίς να είναι απαραίτητο ο υπόχρεος να χρησιμοποιήσει τους κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα επιλέγοντας μια απλή εφαρμογή όπου με το ΑΦΜ και τον αριθμό κυκλοφορίας θα μπορεί να κάνει την την εκτύπωση της ειδοποίησης πληρωμής.
Η πληρωμή θα γίνεται μέσω τραπεζών, ΕΛΤΑ και με την χρήση του e-banking

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.