Tag: ηθικη βλαβη

Ιατρικά Λάθη σε Δημόσια Νοσοκομεία – Αποζημίωση επί Μονίμου Αναπηρίας (τετραπληγία) – Ηθική Βλάβη 750.000 ευρώ

Με την 3993/2004 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κρίθηκε τελεσιδίκως ότι η μητέρα του εκκαλούντος υπέστη υψηλή τετραπληγία και κατέστη ανάπηρη εξαιτίας παράβασης των υποχρεώσεων των γιατρών – οργάνων του εφεσιβλήτου, τις οποίες είχαν λόγω της ιδιότητας τους και κατά τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης, μετά την χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε, στην Α΄ Ορθοπεδική Κλινική του νοσοκομείου του εφεσιβλήτου, για την αντιμετώπιση αρθρίτιδας αριστερού ισχίου από την οποία έπασχε.
Μετά από αγωγή που άσκησε η μητέρα του εκκαλούντος κατά του εφεσιβλήτου νοσοκομείου, αναγνωρίσθηκε με την προαναφερθείσα απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, η υποχρέωση του νοσοκομείου να της καταβάλει, νομιμοτόκως, για την προαναφερθείσα αιτία, ως αποζημίωση για την αποκατάσταση της ζημίας της (δαπάνη νοσηλείας στο νοσοκομείο), το ποσό των 11.865,74€ και, ως χρηματική ικανοποίηση για την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που υπέστη, το ποσό των 750.000 ευρώ.
Διαβάστε περισσότερα

Ηθική Βλάβη 400.000 ευρώ για Ιατρικό λάθος

Ιατρικό Λάθος – Αμέλεια Ενδομήτριος Αιμόλυση Κυοφορούμενου λόγω ασυμβατότητας Rh (ρέζους)
Αποκλειστική υπαιτιότητα ιατρού – μαιευτήρα ο οποίος λόγω έλλειψης προσοχής την οποία όφειλε να καταβάλει, σαν μέσος συνετός ιατρός της ειδικότητας του, δεν προέβλεψε το αποτέλεσμα των παραλείψεών του και δεν ενήργησε, σύμφωνα με τους κοινούς αναγνωρισμένους κανόνες της ιατρικής επιστήμης, όσον αφορά την επιλογή της μεθόδου και της συχνότητας παρακολούθησης της εγκύου – μητέρας, με ομάδα αίματος ρέζους Rh- (αρνητικού), που εγκυμονεί κίνδυνο προσβολής αιμολυτικής νόσου στο κυοφορούμενο. Αποτέλεσμα της ανωτέρω ιατρικής αμέλειας ήταν να γεννηθεί το ανήλικο τέκνο με εγκεφαλική παράλυση (σπαστική τετραπληγία). Συγκεκριμένα ο εναγόμενος ιατρός, αν και γνώριζε ότι η μητέρα είχε ομάδα αίματος Rhesus αρνητικό, το οποίο σήμαινε ότι υπήρχαν αυξημένες πιθανότητες να εμφανιστούν επιπλοκές κατά διάρκεια της δεύτερης εγκυμοσύνης και ειδικότερα να εκδηλωθεί στο νεογέννητο η λεγάμενη «αιμολυτική νόσος του εμβρύου», εντούτοις παρέλειψε να προβεί σε συνεχείς, επαναλαμβανόμενες εξετάσεις «Coombs». Εν προκειμένω η αγωγή κρίθηκε βάσιμη ως προς τον υποστάντα μόνιμη αναπηρία ανήλικο διάδικο, που εν προκειμένω εκπροσωπήθηκε από τους γονείς του ως ασκούντων την γονική μέριμνα – όχι όμως η ασκηθείσα από τους γονείς για τον εαυτό τους ατομικά και από την αδελφή του ανηλίκου.
Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος : Δικαιούται αποζημίωση ηθικής βλάβης τραυματίας τροχαίου που βρίσκεται σε άγρυπνο κώμα (Φυτό)

Απορριπτική ήταν από τον Άρειο Πάγο αναίρεση σε δικαστική απόφαση που επιδίκασε αποζημίωση ηθικής βλάβης σε θύμα τροχαίου που είναι σε άγρυπνο κώμα (φυτό)
Στη συγκεκριμένη απόφαση στον δικαιούχο τραυματία είχε καταλογιστεί συνυπαιτιότητα 30% επειδή δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας
Διαβάστε περισσότερα

Ηθική Βλάβη 90.000 ευρώ στον ευρισκόμενο σε κατάσταση άγρυπνου κώματος

Δικαιούχος χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης είναι και το άτομο που δεν επικοινωνεί με το περιβάλλον του, ευρισκόμενο σε κατάσταση άγρυπνου κώματος, χαρακτηριζόμενο ως “φυτό”. Δεν μπορεί να αποτελέσει κριτήριο αν το άτομο αυτό (παθών – ζημιωθείς) είναι υποκειμενικά σε θέση να αισθανθεί ψυχικό πόνο ή συγκίνηση από την προσβολή. Σε κάθε περίπτωση τα άτομα αυτά, υφίστανται βλάβη στην προσωπικότητά τους (άρθρα 57 & 59 ΑΚ).
Για την επιδίκαση της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης, αρκεί η αντικειμενική αντίληψη της εν λόγω χρηματικής ικανοποίησης, ανεξάρτητα από υποκειμενικά στοιχεία και χωρίς διείσδυση του δικαστή στον ψυχικό κόσμο του παθόντος, προκειμένου να κρίνει αν αυτός αισθάνθηκε, πράγματι, πόνο, λύπη κ.λπ. Η ηθική βλάβη πρέπει να αποκαθίσταται δεδομένου ότι η προσβολή της προσωπικότητας, για την οποία επικρατούν αντικειμενικά κριτήρια, έχει συντελεστεί, έστω και αν ο παθών δεν μπορεί, προς το παρόν, να αντιληφθεί τη βλάβη που υπέστη.
Εν προκειμένω κρίθηκε ότι η επιδίκαση από το Εφετείο ποσού 90.000 ευρώ, για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, στον αναιρεσίβλητο – παθόντα, που βρίσκεται σε αφασία (άγρυπνο κώμα) και δεν επικοινωνεί με το περιβάλλον, δεν παραβιάζει ευθέως, με εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή, την ουσιαστικού δικαίου διάταξη του άρθρου 932 ΑΚ, ούτε τα διδάγματα της κοινής πείρας, με την περαιτέρω επισήμανση ότι, εν πάση περιπτώσει, στην απόφαση αυτή δεν περιέχεται παραδοχή ότι αποκλείεται μελλοντικά η βελτίωση της υγείας του παθόντος ώστε να μην μπορέσει ποτέ να συναισθανθεί τη σημασία της σε βάρος του αδικοπραξία. Κατά συνέπεια, απορρίπτεται ως αβάσιμος ο εκ του άρθρου 559 αρ.1 ΚΠολΔ λόγος αναίρεσης.
Πηγή esd.gr

Ηθική βλάβη 200.000 ευρώ στον 90% κριθέντα ανάπηρο σε τροχαίο ατύχημα

Διαβάστε την παρακάτω δικαστική απόφαση που αφορά σύγκρουση αντιθέτως κινουμένων οχημάτων με αποκλειστική υπαιτιότητα οδηγού σε μέθη
Αποκλειστική υπαιτιότητα του εν μέθη (2,77 γρ. ανά λίτρο αίματος) οδηγού ΙΧΕ αυτοκινήτου ο οποίος απώλεσε τον έλεγχο του οχήματός του, λόγω υπερβολικής ταχύτητας και εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, παραβιάζοντας την υφιστάμενη διπλή διαγράμμιση, με αποτέλεσμα να συγκρουσθεί μετωπικά με το αντιθέτως κινούμενο όχημα, (παράβαση άρθρ. 5 παρ.8α, 12 παρ.1, 19 παρ.1 και 2, 42 του ΚΟΚ).,
Εποπτεία Ανηλίκου
Το συντρέχον πταίσμα του εποπτεύοντος στην πρόκληση της ζημίας του εποπτευομένου δεν μπορεί να αντιταχθεί από τον εναγόμενο τρίτο, κατά της αγωγής αποζημίωσης του εποπτευομένου, εφόσον δεν πρόκειται για πταίσμα του ίδιου του εποπτευομένου. Επομένως, ο ισχυρισμός του εναγομένου τρίτου περί συνυπαιτιότητας των γονέων του παθόντος ανηλίκου, κατ’ άρθρο 300 ΑΚ, ως εχόντων την εποπτεία αυτού, δεν είναι νόμιμος. Είναι όμως νόμιμος, όταν ο εποπτεύων γονέας ζητάει αποζημίωση από τον τρίτο για δική του ζημία.
Εν προκειμένω απορρίπτεται ως μη νόμιμη σχετική ένσταση συνυπαιτιότητας των εναγόντων για άσκηση της ενδεδειγμένης εποπτείας, που πρόβαλε η εναγομένη, αναφορικά με τη πρόκληση τραυματισμού του ανηλίκου τέκνου τους, λόγω επιβίβασης του ανηλίκου στη θέση του συνοδηγού.
Παραπληγικό Επίδομα ΙΚΑ
Ο παθών δεν δικαιούται το κονδύλιο για υπηρεσίες τρίτου προσώπου (συγγενών ως αποκλειστικών Νοσοκόμων άνευ ανταλλάγματος ΑΚ 930 παρ.3 – πλασματική δαπάνη) (1)
Η χορήγηση εξωιδρυματικού επιδόματος τετραπληγικών ή παραπληγικών του άρθρου 42§1 Ν. 1140/1981 αποκλείει το δικαίωμα του ησφαλισμένου παθόντος να επιδιώξει, κατ’ άρθρον 930 § 3 ΑΚ, σωρευτικώς και την εις χρήμα αποτιμητή παροχή των προσφερομένων υπηρεσιών τρίτου προσώπου προς αυτόν λόγω της μη δυνατότητος αυτοεξυπηρετήσεως ένεκα της αναπηρίας του.
Δικαίωμα ασφαλισμένου να αξιώσει νοσήλια για χρονικό διάστημα προ της επέκτασης καθεστώτος ΙΚΑ και στον ΕΟΠΥΥ άρθρο 29 παρ.2 του Ν.4272/2014
Στον παθόντα ανήλικο επιδικάσθηκε το ποσό των 68.147,51 ευρώ για τα έξοδα νοσηλείας του σε Νοσοκομεία τα οποία καλύφθηκαν εξ ολοκλήρου από τον ΕΟΠΥΥ, καθολικό διάδοχο του Ο.Π.Α.Δ, στον οποίο ήταν εμμέσως ασφαλισμένος. Νομιμοποιείται δε να αξιώσει τα έξοδα νοσηλείας που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα από του τραυματισμού του έως την 11-7-2014, οπότε δημοσιεύθηκε και άρχισε να ισχύει ο Ν.4272/2014, με τον οποίο επεκτάθηκε το καθεστώς υποκατάστασης του ΙΚΑ και στον ΕΟΠΥΥ.
Ηθική Βλάβη 200.000 ευρώ
Με απόφαση της δευτεροβάθμιας υγειονομικής επιτροπής του ΚΕ.Π.Α κρίθηκε ότι το συνολικό ποσοστό αναπηρίας του παθόντος ανηλίκου, συνεπεία κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης με σοβαρή έκπτωση νοητικών λειτουργιών, σπαστική παραπληγία και έκτοπες οστεοποιήσεις, ανέρχεται σε 90%.
Ηθική Βλάβη Εμμέσως Ζημιωθέντων
Τρίτα πρόσωπα δεν δικαιούνται κατά νόμο χρηματική ικανοποίηση, έστω και αν αυτά, λόγω στενού συγγενικού δεσμού προς τον παθόντα, δοκιμάζουν ψυχικό πόνο και στεναχώρια, όπως στην περίπτωση των γονέων από βλάβη του σώματος ή της υγείας του τέκνου τους, διότι στην περίπτωση αυτή η ηθική βλάβη είναι έμμεση και δεν αποκαθίσταται. Απορριπτέα ως νόμω αβάσιμη η αγωγή αναφορικά με το κονδύλιο για ηθική βλάβη των γονέων για τον τραυματισμό των ανηλίκων τέκνων τους.
Αποκλειστική Νοσοκόμος
Λόγω της πλήρους ανικανότητάς του ανηλίκου παθόντος να αυτοεξυπηρετείται, είχε την ανάγκη κάποιου άλλου προσώπου κοντά του. Το ρόλο αυτό ανέλαβαν χωρίς αντάλλαγμα , η μητέρα του αρχικά και στη συνέχεια και οι δύο γονείς, ξεπερνώντας τα όρια που θέτουν οι γονικές τους υποχρεώσεις. Έτσι, δικαιούται την αμοιβή που θα κατέβαλε σε τρίτο πρόσωπο (150 ευρώ ημερησίως για 136 ημέρες), συνολικά το ποσό των 20.400 ευρώ.
Δαπάνη Μίσθωση Διαμερίσματος
λόγω αναγκαίας παραμονής του παθόντος εκτός τόπου κατοικίας
Αποδείχθηκε ότι όταν ο ανήλικος παθών εξήλθε από το νοσοκομείο δεν ήταν δυνατόν να επιστρέψει στην οικία του στην επαρχία, διότι έπρεπε να παρακολουθεί το πρόγραμμα στο Κέντρο Αποκατάστασης που βρίσκεται στην Καλλιθέα Αττικής. Για το λόγο αυτό παρέμεινε με τη μητέρα του στην Αθήνα. Επιδικάσθηκε το ποσό πού αναλογεί στην εκμίσθωση διαμερίσματος (μετά της σχετικής δαπάνη ΔΕΗ και κοινοχρήστων).
Πηγή esd.gr

Χρηματική Ικανοποίηση για Ψυχική Οδύνη – Ηθική Βλάβη (ΑΚ 932) -Το ύψος των επιδικαζόμενων ποσών ελέγχεται αναιρετικά

Κατά την επιδίκαση του κονδυλίου για χρηματική ικανοποίηση ή ψυχική οδύνη (ΑΚ 932) επιβάλλεται να τηρείται, η αρχή της αναλογικότητας, ως γενική νομική αρχή και μάλιστα αυξημένης τυπικής ισχύος, υπό την έννοια ότι η σχετική κρίση του δικαστηρίου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα ακραία όρια της διακριτικής του ευχέρειας, πράγμα που, αν συμβαίνει, ελέγχεται ως παραβίαση της πιο πάνω γενικής νομικής αρχής, ήτοι ως πλημμέλεια του άρθρου 559 αριθμ. 1 και 19 του Κ.Πολ.Δικ.
Ενταύθα αναιρείται Εφετειακή απόφαση που επιδίκασε ηθική βλάβη στον ενάγοντα 15.000 ευρώ (αντί των 30.000 ευρώ – επιδικασθέντων πρωτοδίκως). Με την κρίση του αυτή το Εφετείο υπερέβη τα ακραία όρια της διακριτικής του ευχέρειας, αλλά και παραβίασε την αρχή της αναλογικότητας, αφού το εν λόγω ποσό, κατά την κοινή πείρα, την δικαστηριακή πρακτική και την περί δικαίου συνείδηση, υπολείπεται, (και μάλιστα καταφανώς), του συνήθως επιδικαζομένου σε παρόμοιες περιπτώσεις.
Σχόλια – Παρατηρήσεις
1.Ψυχική Οδύνη – Ηθική Βλάβη (ΑΚ 932) -Το ύψος των επιδικαζόμενων ποσών ελέγχεται αναιρετικά. Μια απόφαση, με την οποία επιδικάζεται ένα ευτελές ή υπέρμετρα μεγάλο ποσό, ως δήθεν εύλογο κατά την ελεύθερη κρίση του δικαστηρίου, προς αποκατάσταση της ηθικής βλάβης, ευτελίζει, στην πρώτη περίπτωση, (όσον αφορά τον παθόντα), το σεβασμό της αξίας του ανθρώπου, και στην δεύτερη, (όσον αφορά τον υπόχρεο), το δικαίωμα της περιουσίας τους, αφού το δικαστήριο επεμβαίνοντας στη διαφορά μεταξύ ιδιωτών πρέπει να τηρεί μια δίκαιη ισορροπία ανάμεσα στα αντιτιθέμενα συμφέροντα, με παράλληλη προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Στο σημείο αυτό σημειώνεται ότι η έννοια της αναλογικότητας είναι έννοια αυστηρότερη του “ευλόγου” και συνακόλουθα το “εύλογο” εμπεριέχεται αναγκαίως στο “ανάλογο”. Αναιρείται κατ΄άρθρ.559 αρ.1 ΚΠολΔ Εφετειακή απόφαση που επιδίκασε ως εύλογη αποζημίωση για χρηματική ικανοποίηση λόγω Ψυχικής Οδύνης :12.000 ευρώ στη σύζυγο θανόντος (αντί 80.000 ευρώ πρωτοδίκως), 7.000 ευρώ σε καθένα από τα τέκνα (αντί των 80.000 πρωτοδίκως), 2.000 ευρώ στον γαμβρό, 8.000 ευρώ στην μητέρα, 2.000 ευρώ στον εγγονό, (αντί των 20.000 ευρώ πρωτοδίκως στον γαμβρό, μητέρα και εγγονό. ΑΠ 705/2016, ΕΣυγκΔ 2017/10
Πηγή: esd.gr

Δεκτή αναίρεση για εξευτελιστική χαμηλή αποζημίωση για ψυχική οδύνη

Η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, ως προς το ύψος του ποσού της επιδικασθείσης χρηματικής ικανοποίησης, πρέπει να ελέγχεται αναιρετικά, για το αν παραβιάζεται ευθέως ή εκ πλαγίου (άρθρο 559 Κ.Πολ.Δικ. αναλόγως από τους αρ. 1 ή 19), η αρχή της αναλογικότητας (άρθρο 2 παρ. 1 και 25 του Συντάγματος), αλλά και όταν διαπιστώνεται υπέρβαση από το δικαστήριο της ουσίας των ακραίων ορίων της διακριτικής του ευχέρειας (Ολ.ΑΠ 9/2015).
Από το άρθρο 932 του Α.Κ. προκύπτει ότι σκοπός της διατάξεως είναι να επιτυγχάνεται μία υπό ευρεία έννοια αποκατάσταση του παθόντος για την ηθική του βλάβη, λόγω της αδικοπραξίας, ώστε αυτός να απολαύει μία δίκαιη και επαρκή ανακούφιση και παρηγοριά, χωρίς, από το άλλο μέρος, να εμπορευματοποιείται η προσβληθείσα ηθική αξία και να επεκτείνεται υπέρμετρα το ύψος της αποζημιώσεως για ηθική βλάβη, που δεν μπορεί να αποτιμηθεί επακριβώς σε χρήμα.
Ουσιώδη χαρακτηριστικά της έννοιας του “ευλόγου” είναι κυρίως: το είδος και η βαρύτητα της προσβολής, η περιουσιακή, κοινωνική και προσωπική κατάσταση των μερών και κυρίως του παθόντος, η βαρύτητα του πταίσματος του δράστη, η βαρύτητα του τυχόν συντρέχοντος πταίσματος του θύματος, οι όλες ειδικότερες συνθήκες πρόκλησης της ηθικής βλάβης. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να οδηγούν τον δικαστή να σχηματίσει την κατά το άρθρο 932 του Α.Κ εύλογη κρίση του (όχι κατά τις υποκειμενικές του ανέλεγκτες αντιλήψεις, αλλά) κατ’ εφαρμογή του αντικειμενικού μέτρου που θα εφάρμοζε και ο νομοθέτης, αν έθετε ο ίδιος τον κανόνα αποκατάστασης της ηθικής βλάβης στην ατομική περίπτωση.
Σε κάθε περίπτωση επιβάλλεται να τηρείται, κατά τον καθορισμό του επιδικαζόμενου ποσού, η αρχή της αναλογικότητας ως γενική νομική αρχή και δη αυξημένης τυπικής ισχύος [άρθρα 2 παρ. 1 και 25 του ισχύοντος Συντάγματος] με την έννοια ότι η σχετική κρίση του δικαστηρίου, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα όρια, όπως αυτά διαπιστώνονται από τα δεδομένα της κοινής πείρας και την κοινή περί δικαίου συνείδηση σε ορισμένο τόπο και χρόνο, που αποτυπώνονται στη συνήθη πρακτική των δικαστηρίων. Και τούτο, διότι μια απόφαση, με την οποία επιδικάζεται ένα ευτελές ή υπέρμετρα μεγάλο ποσό, ως δήθεν εύλογο κατά την ελεύθερη κρίση του δικαστηρίου, προς αποκατάσταση της ηθικής βλάβης, ευτελίζει, στην πρώτη περίπτωση, (όσον αφορά τον παθόντα), το σεβασμό της αξίας του ανθρώπου, και στην δεύτερη, (όσον αφορά τον υπόχρεο), το δικαίωμα της περιουσίας τους, αφού το δικαστήριο επεμβαίνοντας στη διαφορά μεταξύ ιδιωτών πρέπει να τηρεί μια δίκαιη ισορροπία ανάμεσα στα αντιτιθέμενα συμφέροντα, με παράλληλη προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Στο σημείο αυτό σημειώνεται ότι η έννοια της αναλογικότητας είναι έννοια αυστηρότερη του “ευλόγου” και συνακόλουθα το “εύλογο” εμπεριέχεται αναγκαίως στο “ανάλογο”.
Εν προκειμένω αναιρείται κατ΄άρθρ.559 αρ.1 ΚΠολΔ Εφετειακή απόφαση που επιδίκασε ως εύλογη αποζημίωση για χρηματική ικανοποίηση λόγω Ψυχικής Οδύνης :
12.000 ευρώ στη σύζυγο θανόντος (αντί 80.000 ευρώ πρωτοδίκως).
7.000 ευρώ σε καθένα από τα τέκνα (αντί των 80.000 πρωτοδίκως).
2.000 ευρώ στον γαμβρό.
8.000 ευρώ στην μητέρα.
2.000 ευρώ στον εγγονό.
(αντί των 20.000 ευρώ πρωτοδίκως στον γαμβρό, μητέρα και εγγονό.
Πηγή: esd.gr