Tag: ατυχηματα πλοιων

Aποκαλυπτική μελέτη για την ασφάλεια πλοίων: Πώς θα μειωθούν τα ατυχήματα

Με τα ανθρώπινα λάθη να μετράνε στο 75% των αποζημιώσεων στο κλάδο θαλασσίων ευθυνών, οι ελπίδες για καλύτερη και μεγαλύτερη ασφάλεια πλέον μεταφέρονται στα αυτόνομα πλοία, σύμφωνα με μελέτη της AGCS.
Η Rolls-Royce, η οποία ασχολείται με την αυτόνομη τεχνολογία στον ναυτιλιακό τομέα, προβλέπει ότι η τεχνολογία αυτή θα μπορεί να εφαρμοστεί και να λειτουργήσει μέχρι το 2020 και για τα σκάφη που πλέουν σε διεθνή ύδατα μέχρι το 2025. Πλήρως αυτόνομα πλοία θα πλέουν δε, στους ωκεανούς μέχρι το 2025. Στην Ιαπωνία, αξίζει να σημειωθεί οι ναυτιλιακές συνεργάζονται με ναυπηγούς για να κατασκευάσουν πλοία μεταφοράς φορτίου αυτόνομης πλεύσης μέχρι το 2025.
Η αυτόνομη τεχνολογία έχει τη δυνατότητα να φέρει την επανάσταση στην μεταφορά των φορτίων δηλώνει ο επικεφαλής θαλασσίων κινδύνων στην AGCS.
Τα οφέλη της αυτόνομης πλεύσης
Τα δυνητικά οφέλη από τα αυτόνομα πλοία είναι πολλά. Το ανθρώπινο λάθος συχνά παίζει τεράστιο ρόλο στα συμβάντα. Υπολογίζεται ότι περίπου το 75% με 96% των θαλασσίων ατυχημάτων οφείλεται στο ανθρώπινο λάθος.
Επίσης σύμφωνα με ανάλυση της AGCS στο σύνολο σχεδόν 15.000 θαλασσίων ατυχημάτων το ανθρώπινο λάθος υπολογίζεται πάνω από 75% της αξίας των απαιτήσεων, ισοδύναμο με 1,6 δισεκ. δολάρια περίπου.
Με δεδομένο το ρόλο του ανθρώπινου λάθος, τα μη επανδρωμένα σκάφη θα είναι ασφαλέστερα. Την ίδια στιγμή, οι κίνδυνοι που σχετίζονται με το πλήρωμα, όπως τραυματισμοί και θάνατοι θα περιοριστούν.
Περαιτέρω θα υπάρξει βελτίωση στην αποδοτικότητα και παραγωγικότητα, εξοικονομώντας το κόστος για το προσωπικό και το καύσιμο. Στο σύνολο των δαπανών το κόστος του προσωπικού ποικίλλει από 10-30% και αυτό εξαρτάται από το τύπο του σκάφους. Τα μη επανδρωμένα σκάφη θα έχουν περισσότερο χώρο για τοποθέτηση φορτίου σε αντίθεση με τα συμβατικά.
Η εισαγωγή καθορισμού θαλασσίων λωρίδων θα συμβάλλει στην αποτελεσματική διαχείριση των logistics, αυξάνοντας την αξιοπιστία της μεταφοράς φορτίου. Η αυτοματοποίηση θα μπορούσε να οδηγήσει σύμφωνα με μελέτες και στην μείωση της θαλάσσιας πειρατείας. Ωστόσο, η οργάνωση της πειρατείας εξελίσσεται συνεχώς και οι πειρατές, σύμφωνα με ενδείξεις οργανώνονται στο κυβερνοχώρο. Με αυτά τα δεδομένα η ασφάλεια στο κυβενοχώρο των πλοίων θα πρέπει να ενισχυθεί.
Το εποπτικό πλαίσιο και οι προκλήσεις
Η αυτόνομη πλεύση πλοίων εγείρει νομικά θέματα τα οποία θα πρέπει να επιλυθούν σταδιακά. Για παράδειγμα το ναυτικό δίκαιο και οι συμβάσεις δεν συντάχθηκαν για πλοία χωρίς πλήρωμα. Ο οργανισμός ΙΜΟ (Διεθνής Οργανισμός για την Ναυτιλία) ανακοίνωσε πρόσφατα ότι θα αρχίσει να διερευνά πως μπορεί να εφαρμοστεί η διεθνής νομοθεσία στην αυτόνομη ναυσιπλοΐα.
Κίνδυνοι και προκλήσεις
Οι εκτιμήσεις που θα γίνουν σε ό,τι αφορά την ασφάλεια θα είναι καθοριστικής σημασία για την ανάπτυξη της αυτόνομης ναυσιπλοίιας. Μία πρόκληση για τους κατασκευαστές είναι να πείσουν όλους τους φορείς που σχετίζονται με το κλάδο και τους επόπτες και τους ασφαλιστές ότι αυτά τα συστήματα είναι 100% αξιόπιστα.
Υπάρχουν ζητήματα γύρω από την διαχείριση φορτίου και την ασφάλεια ελλείψει πληρώματος, όπως το ζήτημα της πυροπροστασίας, της σταθερότητας, της ακεραιότητας, της ασφάλειας του σώματος του σκάφους, της ασφάλειας έναντι των cyber κινδύνων. Για παράδειγμα τι θα συμβεί όταν ένας από τους παραπάνω κινδύνους συμβεί σε ένα τέτοιο σκάφος χωρίς πλήρωμα.
Ο αντίκτυπος για τις ασφαλιστικές
Η εξελιγμένη τεχνολογία στα μην επανδρωμένα σκάφη θα μπορούσε αρχικά να οδηγήσει σε υψηλότερες ασφαλισμένες αξίες. Οι απαιτήσεις έναντι προσωπικών ατυχημάτων η απώλεια ζωής πληρωμάτων θα μειωθούν. Τέλος, πιθανά να υπάρξει αύξηση στα ζητήματα ευθύνης προϊόντος
Ο ρόλος της τεχνολογίας των VDR και της τηλεματικής των θαλασσών
Η τεχνολογία θα έχει όλο και σημαντικότερο ρόλο στην βελτίωση της ασφάλειας των επιδόσεων στο ναυτιλιακό κλάδο. Τα αυτόνομα πλοία είναι πιθανό να αποδειχθούν ασφαλέστερα των συμβατικών αλλά η εμπορική της χρήση πιθανά να είναι δεκαετίας μακριά ακόμα. Πιο κοντά στην εφαρμογή είναι τα μικρότερα πλοία παρακτίων δρομολογίων συμπεριλαμβανομένων των ρυμουλκών και των πλοίων που παρέχουν υπηρεσίες
Πηγή: insuranceworld.gr