Tag: ασφαλιση

5 ερωτήματα που δεν είχαν απαντηθεί για την αυτόνομη οδήγηση και ασφάλιση

Το αυτοκίνητο του μέλλοντος ρολάρει μόνο του. Υπάρχουν επιβάτες, δεν υπάρχει οδηγός. Χάριν των τεχνολογικών εξελίξεων, η οδήγηση με τη βοήθεια υπολογιστή θα γίνει σύντομα πραγματικότητα. Εάν η τεχνολογία είναι έτοιμη να εφαρμοστεί, τι περιμένουμε ακόμα να στραφούμε σε αυτόνομη οδήγηση;
Η Ενωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελβετίας, SVV|ASA (Schweizerische Versicherungsverband SVV, L’association Suisse d’Assurances ASA, L’Associazione Svizzera d’Assicurazioni ASA)θέτει τις παρακάτω ερωτήσεις.
Ιδού οι απαντήσεις των ερωτήσεων :
1 Ο άνθρωπος ή το μηχάνημα – Ποιος είναι δικαιολογημένος σε περίπτωση προβλήματος;
Το ποινικό δίκαιο βασίζεται στην προσωπική ευθύνη.
Το ερώτημα ποιος είναι υπεύθυνος σε περίπτωση της αυτοματοποιημένης οδήγησης. Ας υποθέσουμε ότι τα συστήματα οδήγησης φτάνουν σε ένα βαθμό αυτοματοποίησης, έτσι ώστε οι κάτοχοι των οχημάτων να υποβαθμίζονται για τον ρόλο τους στον αυτοκινητόδρομο, για παράδειγμα, ή μόνιμα ανάλογα με την κατάσταση και το υπό εξέταση σύστημα.
Ως εκ τούτου, ο “οδηγός ή ο κάτοχος” δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για τη συμπεριφορά του οχήματος στο δρόμο. Εκτός από περιπτώσεις, όπως εσφαλμένοι ελιγμοί, χειρισμοί ή εμφανή ελαττώματα του συστήματος. Στη συνέχεια είναι αναγκαίο να καθοριστεί εκ των υστέρων, αν η ευθύνη για τη συμπεριφορά αυτή αναλήφθηκε από τον οδηγό ή από το μηχάνημα κατά το χρόνο του ατυχήματος. Προκειμένου να επιλυθεί αντικειμενικά αυτό το θέμα, τα οχήματα θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με κατάλληλα καταγραφικά (μαύρα κουτιά). Τα πραγματικά προβλήματα σχετίζονται με τις απαιτήσεις όσον αφορά το επίπεδο ασφάλειας του οχήματος και εκείνες που αφορούν την παροχή των αντίστοιχων αποδείξεων.
2 Αυτόνομη οδήγηση = αυτόματα ασφαλισμένη;
Ο ελβετικός νόμος για την οδική κυκλοφορία (LCR) βασίζεται στην αιτία ευθύνης του κατόχου σε περίπτωση πταίσματος. Ο κάτοχος υπέχει αστικής ευθύνης αν, ως αποτέλεσμα της χρήσης οχήματος, σκοτώνονται ή τραυματίζονται ή προκαλούνται υλικές ζημίες. Ο αιτιώδης σύνδεσμος διακόπτεται μόνο σε περίπτωση σοβαρών παραπτωμάτων εκ μέρους τρίτων χωρίς την ευθύνη του ιδιοκτήτη. Ο ελβετικός νόμος LCR εγγυάται στους τραυματίες την παραδοχή ζημιών που υπέστησαν από τον ασφαλισμένο.
Η κάλυψη βασίζεται σε νομική ευθύνη. Ο κίνδυνος που ενυπάρχει στη χρήση του οχήματος, δηλαδή ο κίνδυνος που απορρέει από τη χρήση οχήματος, είναι και παραμένει καθοριστικός όσον αφορά στην ευθύνη. Αυτοί οι κανόνες ευθύνης ισχύουν επίσης στην περίπτωση της ανάθεσης ευθύνης του οδηγού σε σύστημα μεταφοράς οχήματος. Ωστόσο, αυτή η ευθύνη πρέπει να διακρίνεται αυστηρά από την ποινική ευθύνη.
Ο αυξανόμενος αυτοματισμός θα έχει αναμφισβήτητα επιπτώσεις στις δυνατότητες προσφυγής λόγω της πιθανής συνυπευθυνότητας του κατασκευαστή του οχήματος καθώς και άλλων ενδιαφερομένων μερών, όπως ο κατασκευαστής του συστήματος πλοήγησης ή ο διαχειριστής υποδομής. Δεν απαιτείται μια εις βάθος τροποποίηση του ισχύοντος συστήματος ευθύνης και ασφαλίσεως αυτοκινήτων. Ωστόσο, ο ασφαλιστικός κλάδος εξετάζει πιθανές νέες λύσεις.
3 Ποιος είναι υπεύθυνος; Πότε και γιατί;
Στην περίπτωση αυτόνομης οδήγησης, το αυτοκίνητο τελικά λαμβάνει αποφάσεις σε κρίσιμες καταστάσεις. Αυτό δημιουργεί ηθικά ζητήματα. Σε ποιον πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στο όχημα; Στους επιβάτες του; Σε περαστικούς, αν είναι πολυάριθμοι; Σε νεότερους ως προς τους γηραιότερους; κ.λπ. Αυτή η απαρίθμηση και ιεράρχηση μπορεί να επιδιωχθεί μέχρι και το άπειρο χωρίς να βρεθεί μια ιδανική λύση. Μια τέτοια συζήτηση είναι συναρπαστική και πρέπει να παρακολουθείται στενά. Ωστόσο, εφόσον ο οδηγός έχει την υποχρέωση να διατηρεί πάντοτε τον έλεγχο του οχήματος, αυτά τα ερωτήματα δεν τίθενται.
4 Τα ρομποτικά αυτοκίνητα προκαλούν αύξηση της κυκλοφορίας;
Σήμερα, είναι ήδη εμφανές ότι ο όγκος της κυκλοφορίας αυτοκινήτων θα αυξηθεί περαιτέρω λόγω της αυξημένης χρήσης αυτοματοποιημένων οχημάτων.
Τα αυτόνομα οχήματα μπορούν επίσης να συμβάλουν στη βελτίωση της κυκλοφορίας στους αυτοκινητοδρόμους και στους εθνικούς δρόμους. Οι υφιστάμενες υποδομές θα αξιοποιηθούν καλύτερα από ό, τι σήμερα. Οι δυνατότητες είναι τεράστιες, όταν τα οχήματα επικοινωνούν μεταξύ τους καθώς και με την υποδομή.
Η έκταση αυτής της αύξησης της ικανότητας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη διείσδυση αυτόνομων οχημάτων στην αγορά: όσο μεγαλύτερη είναι η διείσδυση, τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η επίδραση. Η επίδραση αυτή μπορεί να διαφέρει από τον ένα δρόμο στον άλλο (τύπος ή θέση του υπό εξέταση δρόμου), τουλάχιστον κατά τη διάρκεια μιας μεταβατικής φάσης.
5 Ημερομηνία λήξης – Πότε τελικά η οδήγηση θα γίνει ανεξάρτητη;
Η αυτοματοποίηση της οδήγησης θα συνεχίσει να εξελίσσεται τα επόμενα χρόνια Επιπλέον, αρκετά πλήρως αυτοματοποιημένα οχήματα βρίσκονται ήδη στη φάση δοκιμών.
Οι τρέχουσες προβλέψιμες τεχνολογικές εξελίξεις είναι:
1 Αυτοματοποιημένος χώρος στάθμευσης χωρίς τον οδηγό επί του αυτοκινήτου (αυτόματη υπηρεσία)
Με το αυτοματοποιημένο όχημα, ο οδηγός μπορεί να σταθμεύσει το όχημά του μόλις φτάσει στον προορισμό του σε ένα συγκεκριμένο χώρο στάθμευσης.
2 Ομαδοποιημένα σχέδια
Τα οχήματα που διασυνδέονται μέσω ενός τυποποιημένου συστήματος επικοινωνίας θα ομαδοποιηθούν για να σχηματίσουν εικονικά “άγκιστρα” ή οδικές μονάδες. Μέσω εντολής θα εμφανίζεται το πρώτο στην κορυφή όχημα.
3 Αυτοματοποιημένη οδήγηση σε αυτοκινητόδρομους και εθνικούς δρόμους
Σε ένα σύστημα αυτοματισμού υπό όρους, η οδήγηση στον αυτοκινητόδρομο θα πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου από το ίδιο το όχημα. Σε ένα πρώτο στάδιο ανάπτυξης, ο οδηγός θα ασκεί μια λειτουργία ελέγχου μόνον όταν το ζητήσει το σύστημα, πάντα με επαρκή πρόβλεψη. Εάν δεν υπάρχει απάντηση από τον οδηγό, το όχημα θα είναι αυτό-φερόμενο.
4 Οχήματα χωρίς οδηγό
Η αλυσίδα των τρεχουσών εξελίξεων θα καταλήξει σε μία παροχή οχημάτων (αυτοκίνητα, λεωφορεία και φορτηγά) που θα εκτελούν συνεχώς όλες τις λειτουργίες οδήγησης: θα κινούνται, θα σταθμεύουν και ενεργούν τελείως αυτόνομα Καθώς δεν θα χρειάζεται πλέον οδηγός, όλοι οι οδηγοί θα είναι επιβάτες.
Πηγή insuranceworld.gr

Άδεια οδήγησης και ασφάλιση αυτοκινήτου όταν ταξιδεύετε σε χώρες της Ε.Ε

Αναγνώριση και ισχύς της άδειας οδήγησης
Άδειες οδήγησης ΕΕ
Εφόσον η άδειά σας έχει εκδοθεί σε χώρα της ΕΕ, μπορείτε να τη χρησιμοποιείτε οπουδήποτε εντός της ΕΕ.
Πριν από την αναχώρησή σας, βεβαιωθείτε ότι η άδειά οδήγησής σας εξακολουθεί να ισχύει. Αν λήξει ενόσω ταξιδεύετε στο εξωτερικό, καθίσταται αυτόματα άκυρη και πιθανόν να μην αναγνωρίζεται σε άλλες χώρες.
Έχετε υπόψη ότι δεν μπορείτε να οδηγείτε σε άλλη χώρα με προσωρινή άδεια οδήγησης ή ανάλογο πιστοποιητικό.
Τυποποιημένη μορφή
Από το 2013, όλες οι άδειες οδήγησης που εκδίδονται στην ΕΕ έχουν τυποποιημένη μορφή – μια πλαστική κάρτα με φωτογραφία, σε μέγεθος πιστωτικής κάρτας και με βελτιωμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας.
Μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την παλαιά σας άδεια οδήγησης, η οποία όμως θα αντικατασταθεί αυτόματα με νέας μορφής άδεια όταν την ανανεώσετε (ή το αργότερο έως το 2033).
Οι παρακάτω κατηγορίες άδειας οδήγησης αναγνωρίζονται σε όλη την Ευρώπη: AM, A1, A2, A, B, BE, B1, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D και DE.
Έφηβοι: Έχετε υπόψη ότι σε ορισμένες χώρες της ΕΕ ισχύουν διαφορετικά όρια ηλικίας για ορισμένες κατηγορίες οχήματος.
Άδεια οδήγησης ΕΕ που εκδίδεται σε αντικατάσταση άδειας που είχε εκδοθεί από χώρα εκτός ΕΕ
Εάν αντικαταστήσατε άδεια οδήγησης που είχε εκδοθεί από χώρα εκτός ΕΕ με άδεια ΕΕ στη χώρα της σημερινής σας διαμονής, μπορείτε να οδηγείτε με αυτή σε όλη την ΕΕ.
Άδεια οδήγησης από χώρα εκτός ΕΕ
Αν θέλετε να οδηγείτε στην ΕΕ με άδεια οδήγησης από χώρα εκτός ΕΕ, επικοινωνήστε με τις αρχές της χώρας που θα επισκεφθείτε, ή με την πρεσβεία ή το προξενείο σας στη συγκεκριμένη χώρα.
Απώλεια ή κλοπή άδειας οδήγησης
Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της άδειας οδήγησης ενώ βρίσκεστε στο εξωτερικό, επικοινωνήστε με την τοπική αστυνομία και το προξενείο ή την πρεσβεία σας για να το δηλώσετε.
Το προξενείο σας θα επικοινωνήσει με τις εθνικές αρχές που εξέδωσαν την άδεια οδήγησής σας (για να ελέγξουν κατά πόσο δεν είναι περιορισμένης ισχύος, δεν έχει ανασταλεί, ακυρωθεί ή ανακληθεί).
Με βάση τις πληροφορίες που θα λάβει από το προξενείο, η αστυνομία μπορεί στη συνέχεια να εκδώσει προσωρινή άδεια που θα σας δίνει το δικαίωμα να οδηγείτε στη συγκεκριμένη χώρα για μικρό χρονικό διάστημα.
Μπορείτε να αντικαταστήσετε την άδεια οδήγησης μόνο στη χώρα όπου έχετε τη συνήθη κατοικία σας.
Οι προσωρινές άδειες οδήγησης και τα πιστοποιητικά που εκδίδονται για να αντικαταστήσουν προσωρινά μια απολεσθείσα ή κλαπείσα άδεια δεν αναγνωρίζονται αυτόματα σε άλλες χώρες της ΕΕ.
Ισχύς της ασφάλισης αυτοκινήτου
Η ασφάλιση αυτοκινήτου που έχετε στη χώρα σας σάς καλύπτει σε όλη την ΕΕ αν προκαλέσετε ατύχημα;
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εθνικές ρυθμίσεις που ισχύουν για την ασφαλιστική κάλυψη όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό.
Η πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου σας αποτελεί απόδειξη ότι διαθέτετε ασφάλιση αστικής ευθύνης. Αυτό σημαίνει ότι η αστυνομία της άλλης χώρας συνήθως δεν σας σταματά μόνο για να ελέγξει αν το αυτοκίνητό σας είναι ασφαλισμένο. Αν ταξιδεύετε με ρυμουλκούμενο, πρέπει να είναι και αυτό ασφαλισμένο. Σε μερικές χώρες της ΕΕ πρέπει να έχετε ασφαλισμένο το ρυμουλκούμενο ξεχωριστά. Ρωτήστε τον ασφαλιστή σας σχετικά με αυτό, προτού αναχωρήσετε για το ταξίδι σας.
Πρέπει πάντα να έχετε τα ασφαλιστικά έγγραφα μαζί σας. Αυτό θα σας διευκολύνει πολύ σε περίπτωση ατυχήματος ή ελέγχου από την αστυνομία.
Πηγή: europa.eu