Ψυχική οδύνη 3.097.560 ευρώ για τον θάνατο 26χρονης επιτόκου

Θάνατος εξαιτίας σηπτικού σοκ απότοκου υπολειμματικού πλακούντος μετά από καισαρική τομή
Κρίθηκε ότι ο επελθών θάνατος της επιτόκου επήλθε συνεπεία φλεγμονής του υπολείμματος του πλακούντος η οποία εξελίχθηκε σε σηψαιμία και σηπτικό σοκ, του οποίου τελικό επεισόδιο ήταν το σύνδρομο της διαχύτου ενδοαγγειακής πήξεως.
Ψυχικήοδύνη 3.097.560 ευρώ για τον θάνατο 26χρονης επιτόκου
Επιμεριζόμενα ανά :
550.000 ευρώ στον σύζυγο
586.840 ευρώ σε καθένα από τα τρία τέκνα
440.205 ευρώ σε καθένα από τους δύο γονείς
293.470 ευρώ στον αδελφό
200.000 ευρώ στην πεθερά στα δικαιώματα της οποίας υπεισήλθαν, μετά το θάνατό της οι νόμιμοι κληρονόμοι αυτής.
Διαβάστε περισσότερα

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.