Οι προϋποθέσεις για την τοποθέτηση κάμερας στην είσοδο διαμερίσματος

Με νέα γνωμοδότησή της η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα παρέχει διευκρινίσεις αναφορικά με τις προϋποθέσεις για την τοποθέτηση κάμερας στην είσοδο διαμερίσματος, αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό της προστασίας των προσώπων που διαμένουν ή εργάζονται σε αυτό, καθώς και των αγαθών των ενοίκων του διαμερίσματος.
Όπως επισημαίνεται στη γνωμοδότηση, στο πλαίσιο του σκοπού αυτού, είναι αναγκαίο για τον έλεγχο των προσώπων που προτίθενται να εισέλθουν ή πλησιάζουν στο διαμέρισμα, να λαμβάνεται εικόνα του απολύτως απαραίτητου χώρου μπροστά από την πόρτα της εισόδου.
Διαβάστε περισσότερα: lawspot.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.